1.2 Wallace over bevolking Melanesië - akoon.nl

Ga naar de inhoud

1.2 Wallace over bevolking Melanesië

1.2 Wallace over de bevolking van Melanesië.
Over de verschillen in ras binnen de Maleise archipel, gezien door de ogen van Alfred Russel Wallace.
Hieronder eerst twee afbeeldingen van Alfred Russel Wallace.

Afbeelding: Wallace


Afbeelding: Naturalist explorer Alfred Russell Wallace


Citaat uit “De Maleise archipel” van Alfred Russel Wallace, 1896.
In de vertaling van Ruud Rook Uitgeverij Amstel, 2009

Al voordat ik ervan overtuigd was geraakt dat de oostelijke en westelijke helft van het Maleise eilandenrijk bij verschillende werelddelen behoorden, was ik tot de conclusie gekomen dat de inheemsen van het eilandenrijk in twee wezenlijk verschillende rassen kunnen worden verdeeld.
Deze mening week af van die van de meeste etnologen die eerder over het onderwerp hadden geschreven,
want het was destijds vrijwel wereldwijd gebruikelijk om William von Humboldt en Pritchard te volgen en alle Oceanische rassen als modificaties van één type te beschouwen.
Observatie leerde mij echter spoedig dat Maleiers en Papoea's in alle denkbare fysieke, mentale en zedelijke hoedanigheden drastisch van elkaar verschillen.
Meer gedetailleerd onderzoek, dat acht jaar duurde, overtuigde me ervan dat alle volkeren van het Maleise eilandenrijk en Polynesië onder één van deze twee vormen zouden kunnen worden gerangschikt.

Als men de lijn trekt die deze rassen scheidt, blijkt dat deze vlak bij de lijn ligt die de zoölogische regio's scheidt, zij het iets oostelijker.
Deze omstandigheid lijkt me een sterke aanwijzing dat dezelfde oorzaken de verspreiding van de mensheid en de verspreiding van de dieren hebben beïnvloed.
De reden waarom niet precies dezelfde lijn als grens fungeert, ligt voor de hand.
De mens heeft middelen om de zee over te steken waarover dieren niet beschikken, en een superieur ras heeft de macht om een inferieur ras te verdrijven of te assimileren.
De Maleise rassen zijn zeevaarders en hebben een hogere beschaving, waardoor ze een deel van het aangrenzende gebied konden veroveren en de inheemsen, zo die er waren, geheel verdrongen.
Ook slaagden ze erin hun taal, huisdieren en gebruiken voor een belangrijk deel, tot ver in het Pacifische gebied te verbreiden, tot aan verre eilanden, waar ze slechts weinig of in het geheel geen invloed hadden op de fysieke of zedelijke karakteristieken van de bevolking.

Vandaar dat ik geloof dat alle volkeren van de eilanden, hetzij bij de Maleiers, hetzij bij de Papoea's kunnen worden ingedeeld, en dat er geen aantoonbare verwantschap tussen deze twee groepen bestaat.
Voorts geloof ik dat alle rassen ten oosten van de lijn die ik heb getrokken, onderling meer verwantschap vertonen dan met enig ras ten westen van de lijn.
Kortom, de Maleiers moeten tot de Aziatische rassen worden gerekend en zijn van continentale oorsprong, terwijl de rassen van het Papua-type, waaronder alle rassen ten oosten van de eerder aangeduide lijn, helemaal tot de Fiji-eilanden, niet afkomstig zijn van een bestaand continent, maar van landen die thans in de Grote Oceaan liggen, of daar kort geleden hebben gelegen.

Op onderstaande afbeelding zien we duidelijke voorbeelden van de rassen van het Papua-type en Polynesië.

Afbeelding: Populations_first_wawe_migrations_southern_asia_and_oceania.


Hieronder zien we een moderne kaart van wat Melanesië wordt genoemd, waartoe volgens deze kaart ook de gehele Molukken behoren.
Dit is tegenwoordig weer erg actueel in het licht van de strijd om het recht op zelfbeschikking van inheemse volkeren. (Indigenous people)

Afbeelding: Kaart van Melanesië.

Gemaakt door de Commissie Website van PAT
Gebouwd met WebsiteX5 Professional van Incomedia.
Terug naar de inhoud