2 De tweetalige uitgave Pelaschap Akoon. - akoon.nl

Ga naar de inhoud

2 De tweetalige uitgave Pelaschap Akoon.

2 De Tweetalige uitgave Pelaschap Akoon Nederlands – Maleis.
Nadat de eerste druk van 50 exemplaren heel snel was uitverkocht is de Commissie Pelschapboekje aan de slag gegaan met de Nederlandse vertaling. Dat was een lastige en tijdrovende klus, waarbij de commissie hulp in mocht roepen van Tjak Risamasu, die goed thuis is in het Nederlands en in Bahasa Indonesia.
De Commissie heeft, samen met dhr. Risamasu, de vertaling verzorgd en die voor goedkeuring en vaststelling aangeboden aan het bestuur. Onze  toenmalige voorzitter, Herman Tahapary, heeft vervolgens nog eens heel kritisch naar die vertaling gekeken en deze vergeleken met de originele tekst. Na een beperkt aantal aanpassingen werd de tekst definitief vastgesteld en goedgekeurd, inclusief de vormgeving.
Het fraai uitgevoerde boek kost 20 euro.
Het is gedrukt op een liggend A4 formaat, waarbij de in het Nederlands vertaalde zinnen op de rechterhelft van de bladzijde staan en op de linkerhelft, op dezelfde hoogte, de originele zinnen in het Bahasa Indonesia staan afgedrukt.

Hier ziet u de omslag van de tweetalige uitgave Pelaschap Akoon; Nederlands-Maleis.

Afbeelding: Omslag Tweetalige uitgave Pelaschap Akoon.

Het is nog steeds mogelijk om deze tweetalige uitgave te bestellen.
Leden die de eerste uitgave van het Pelaschap-boekje hebben gekocht, komen in aanmerking voor een korting van 50 %.
Ze betalen maar 10 euro, want hen is een Nederlandse vertaling in het vooruitzicht gesteld, die op de website zou worden geplaatst.
Om verschillende redenen zag het bestuur echter af van plaatsing van de Nederlandse en Maleise tekst op de ledenpagina van de website.
Om die leden niet teleur te stellen ontvangen ze dus deze tweede uitgave met hoge korting!
Op het bestelformulier kan worden aangeven of men de eerste uitgave heeft gekocht.
Onze Penningmeester II, Hanoch Tahapary zal dit controleren en hij verleent u bij goedkeuring deze korting.


Gemaakt door de Commissie Website van PAT
Gebouwd met WebsiteX5 Professional van Incomedia.
Terug naar de inhoud