Welke voorzieningen? - akoon.nl

Ga naar de inhoud

Welke voorzieningen?

7. Welke voorzieningen zijn er?
Als we aan voorzieningen denken in Nederland dan denken we aan zaken als gezondheidszorg, onderwijs, sport, cultuur, kerken, wegen en vervoer, elektriciteit, drinkwater en riolering, telecommunicatie en politie en bestuur.

In Akoon is het aantal voorzieningen erg beperkt.
 1. een basisschool,
 2. een hulppost voor zieken, (puskemas)
 3. een volleybalveld,
 4. een waterput,
 5. geen vaste telefonie,
 6. geen of zeer slechte ontvangst van mobiele telefonie en internet
  (misschien komt er in 2020 een zendmast voor internet in Akoon)
 7. drie christelijke kerken met bijgebouwen (pastorie)
 8. een baileo, waar de dorpsraad bijeenkomt en de adatrituelen plaatsvinden
  (geheel herbouwt en volgens de adat ingewijd in 2019)
 9. een kantoor van het dorpshoofd (Bapak Radja)
 10. de Gedung ofwel het gemeenschapscentrum P.K.K. (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)
 11. een kantoor van de overheidsassistent
 12. een wasplaats
 13. een begraafplaats
 14. enkele huiswinkeltjes (pondoks)
 15. een nieuwe aanlegsteiger (2018)

De hoofdwegen zijn verhard, maar ze worden nogal eens stuk gereden door de enkele vrachtauto die op het eiland rijdt, waarop de wegen qua aanleg niet zijn berekend.
Ook de hevige regenval in het regenseizoen kan zware schade aan de wegen aanrichten.

Hieronder volgen afbeeldingen van de belangrijkste gebouwen en voorzieningen.
1. De basischool
Afbeelding: Basisschool van Akoon Femke Hoogeveen


Hier is een filmpje te zien van de onderwijzeres van deze school

2. een hulppost voor zieken, (puskemas)

3. een volleybalveld
Afbeelding: Volleybal in Akoon Leo Berhitu


4 een waterput
Afbeelding: Waterput van Akoon. Foto Facebook#Akoon.


Afbeelding: Waterput André Wenno


7. Drie christelijke kerken met bijgebouwen (pastorie)
Akoon telt momenteel 3 kerken:

1. Geredja Akoon, ofwel de Bethesda-kerk, deze staat in de Jalan Pattimura en behoort tot de GPM-gemeente.
2. Geredja Sidang Jemaat Allah Akoon, deze kerk staat aan de andere kant van negeri Akoon, richting Ameth.
  Dit is de kerk van de Pinkstergemeente
3. Gereja Masohi, dit is de Adventskerk.

De Bethesda-kerk is de oudste kerk van het dorp.
De funderingen van deze kerk waren zodanig slecht dat na onderzoek is gebleken dat nieuwbouw beter is dan een grondige renovatie.
Op 30 juli 2018 werd in de Bethesdakerk de laatste eredienst gehouden, waarna met de afbraak is gestart.
Op dezelfde plek wordt nu een nieuwe Bethesda-kerk gebouwd.

De Kumpulan Akoon(PAT) is door de kerkenraad van de Bethesda-kerk benaderd voor geldelijke steun en de leden hebben daar ja op gezegd. Er is een geldwervingsactie onder de leden van onze kumpulan gehouden en het geld zal ten goede komen aan de nieuwbouw, als hiervoor overeenstemming is bereikt tussen PAT en de kerkenraad. Een eerste deel van het ingezamelde geld is al overhandigd.
Hieronder kun je enkele foto's bekijken van de oude Bethesda-kerk.

Afbeelding: De oude Bethesda-kerk die nu is afgebroken. Foto Andre Wenno.Afbeeldingen: Het mooie interieur van de oude Bethesdakerk.

Afbeelding: Uitdragen van kerkelijke attributen na de laatste kerkdienst in de oude Bethesdakerk 2018

Afbeelding: Fundament voor de nieuwe kerk van Akoon Semy Leiwakabessy

2. Jemaat Allah Akoon, deze kerk staat aan de andere kant van negeri Akoon, richting Ameth.
  Dit is de kerk van de Pinkstergemeente
Hieronder een foto van de kerk van de Pinkstergemeente.
Afbeelding: Kerk van de Pinkstergemeente.


3. Gereja Masohi, dit is de Adventskerk.
Foto volgt
8. een baileo, waar de dorpsraad bijeenkomt en de adatrituelen plaatsvinden
  (geheel herbouwt en volgens de adat ingewijd in 2019)
Afbeelding: oude baileo van Akoon


Afbeelding: buitenkant nieuwe Baileo. Foto Joyce Samallo.

Meer lezen over de baileo?

9. een kantoor van het dorpshoofd (Bapak Radja)

Afbeelding: Kantoor Bapak Radja.


10. de Gedung ofwel het gemeenschapscentrum P.K.K. (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)

Afbeelding: Gedung ofwel Gemeenschapscentrum P.K.K. (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)

14 enkele pondoks of huiswinkeltjes
15. een nieuwe aanlegsteiger (2018)


Straatbeeld van Akoon

Afbeelding: Jalan Rumah Waku André Wenno


Afbeelding: Vervoer met de ojek. (motorfiets)
Afbeelding: Aankomst bij Akoon Cornelis Loupatty
Gemaakt door de Commissie Website van PAT
Gebouwd met WebsiteX5 Professional van Incomedia.
Terug naar de inhoud