Doel van de kumpulan - akoon.nl

Ga naar de inhoud

Doel van de kumpulan

Doel van de Kumpulan
 
In de statuten van de vereniging, die sinds 1962 niet zijn gewijzigd, is het doel als volgt omschreven:

Artikel 1 Doelstelling (Citaat)
A: Het verenigen van mensen welke uit Akoon afkomstig zijn en hun aanverwanten die in Nederland woonachtig zijn.
 
B: Het hoofddoel is, steun te verlenen bij het overlijden van een lid van de vereniging.
 
 
Het "verenigen van mensen" die op welke manier dan ook, een directe of indirecte verwantschap hebben met het dorp Akoon is dus een belangrijk doel, vooral  gericht op het steun bieden aan elkaar.
Een direct daarbij horende concrete activiteit is het verlenen van financiële en morele steun aan de familie bij het overlijden van een lid van de vereniging.
 
 
Ook kan vanuit Akoon een beroep worden gedaan voor steun aan bepaalde projecten in Akoon, zoals acties voor bijdragen ten behoeve van het onderhoud van de Bethesda-kerk in Akoon.

 
Sinds 1962 is er veel veranderd in de positie van in Nederland wonende Molukkers en hun nazaten.
Van de eerste generatie Molukkers zijn nog maar een handjevol in leven en ook van de tweede generatie zijn al velen overleden.
De derde, vierde en vijfde generatie Molukse Nederlanders kijkt heel anders naar de kumpulan Akoon, dan hun ouders en grootouders.
Het bestuur zal dan ook voorstellen ontwikkelen en voorleggen aan de leden, over de toekomstige rol van een vitale vereniging, vooral ook voor de volgende generaties van aan Akoon verwante Molukse Nederlanders en hun partners en kinderen.

Gemaakt door de Commissie Website van PAT
Gebouwd met WebsiteX5 Professional van Incomedia.
Terug naar de inhoud