Projecten - akoon.nl

Ga naar de inhoud

Projecten

Projecten
Hier vind je een beschrijving van de projecten van onze kumpulan.
Onze kumpulan kan besluiten om projecten op te zetten en uit te voeren die passen binnen de doelstelling van PAT.
Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een verzoek om hulp vanuit Akoon.
Of het gaat om een project op het gebied van publicaties van de vereniging.
Lopende projecten
Momenteel is er één lopend project namelijk de inzameling van geld door de leden van PAT bestemd als bijdrage voor de nieuwbouw van de Bethesda-kerk in Akoon.
Project Ondersteuning nieuwbouw Bethesda-kerk te Akoon
In 2011 werd het bestuur van PAT benaderd door het Comité Pembangunan Gereja Bethesda (Comité Ontwikkeling van de Bethesda-kerk) met het verzoek om een financiële bijdrage.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2012 te Rhenen werd besloten dat PAT zal streven om 20.000 euro bij te dragen, gebaseerd op een bijdrage van 180 euro per lid. De actieperiode werd vastgelegd op drie jaar, dus 60 euro per jaar.
Op 2 november 2012 heeft onze toenmalige voorzitter, Herman Tahapary, tijdens zijn verblijf in Akoon de eerste sumbangan (schenking) overhandigd aan de Panitia Pembangunan (Hoofd van het Comité), samen met de begeleidende brief van PAT uit Nederland.

Afbeelding: Toenmalig voorzitter van PAT, Herman Tahapary, overhandigt in 2012 een eerste schenking voor de Bethesda-kerk.

Op elke Algemene Ledenvergadering kwam de voortgang van de geldwerving ter sprake en de stand van zaken in Akoon, rond afbraak en nieuwbouw.
Tussen 2012 en 2016 bleek dat er stagnatie was in de plannen rond sloop en nieuwbouw. Men was het in Akoon niet eens over sloop en nieuwbouw of renovatie. In 2016 ontving het bestuur van PAT daarover een brief.
Kort samengevat in het Nederlands luidde de inhoud:

Het comité wil de leden van kumpulan P.A.T op de hoogte stellen, dat het eerder genomen besluit om op 29 november 2015 met de sloop van de oude kerk te beginnen, geen doorgang kan vinden. Reden: Héél veel leden van de kerk GPM Akoon zijn tegen de sloop.
Het comité neemt daarom nu niet de verantwoordelijkheid op zich om daaraan toch te beginnen. Het comité wacht eerst het resultaat af van de binnenkort te houden bijeenkomst.

Het bestuur reageert hierop met een brief aan het Comité namens de leden dat de geldelijke steun vanuit PAT tijdelijk wordt stopgezet, totdat meer helderheid is over de plannen.

Daarna bleef het een hele tijd stil.
Pas in oktober 2017 ontving het bestuur opnieuw bericht uit Akoon, gedateerd 22 augustus 2017, waarin het comité meldt dat in januari 2017 opnieuw het nu definitieve besluit is gevallen dat de Bethesda-kerk gesloopt zal worden en er nieuwbouw voor in de plaats zal komen..
In 2018 bereiken ons berichten dat inderdaad met de sloop is begonnen, na een plechtige afscheidsdienst in de oude Bethesda-kerk.
Ook bereikt ons via Facebook een stroom van foto’s over het sloopproces en het nieuwbouwproces.
Toch ontbreekt het PAT aan directe informatie vanuit het Comité over de precieze plannen voor de nieuwbouw. Het onderwerp komt zeker weer terug op de Algemene Ledenvergadering in 2020, waarbij de resultaten van de gesprekken die onze voorzitter, Simon Tahapary, tijdens zijn bezoek aan Akoon in december 2019, heeft gehad, zullen worden besproken met de leden.
Dan zal ongetwijfeld ook opnieuw worden besproken hoe te handelen met het verzoek om een geldelijke bijdrage vanuit PAT.
Afgeronde projecten
 1. De publicatie van het boekje Asalku.
  Een werkgroep verzamelde daarvoor verhalen uit de geschiedenis van Akoon.
  Alle verhalen werden gebundeld in een boekje met de titel Asalku dat, voorzien van een ISBN-nummer, werd uitgegeven door PAT.
  Helaas is het boekje uitverkocht. Daarom zijn op deze website een groot aantal verhalen uit Asalku na een lichte bewerking overgenomen.
  Deze verhalen zijn te lezen op de webpagina Akoon, onder de tab "Akoon vroeger". Deze verhalen werden zorgvuldig geredigeerd, waarbij ook de hulp van professor Dieter Bartels werd ingeroepen.
 2. Het Pelaschap-boekje  
  Tijdens de Algemene ledenvergadering van 2012 onthulde de toenmalige voorzitter, Dick Tahapary, het bestaan van een pela van Akoon.
  Het bewijs daarvoor had hij ook! Hij ontving namelijk tijdens zijn bezoek aan Ambon een officieel document waarin alle details van deze pelaschap beschreven zijn. Hij overhandigde dit unieke en waardevolle document aan het bestuur, met de bedoeling het onder de leden te verspreiden en de opbrengst te bestemmen voor de geldwerving ten behoeve van de Bethesda-Kerk.
  Aldus werd besloten.
  Het eerste Pelaschapboekje is uitverkocht.

 3. Tweetalige uitgave van het pelaschap-boekje.
 1. Na het verschijnen van het eerste Pelaboekje, dat een zo getrouw mogelijke kopie was van het origineel, was er behoefte aan een tweetalige uitgave Nederlands-Bahasa Indonesia. Ook deze tweetalige uitgave werd goed verkocht. Zowel van het eerste als het tweede boekje ging een deel van de opbrengst naar het Bethesda-project. Van het Tweetalige Pelaschapboekje zijn nog enkele exemplaren op voorraad. Je kunt het hier bestellen.
Hier een afbeelding van de omslag van het boekje. Lees meer


Gemaakt door de Commissie Website van PAT
Gebouwd met WebsiteX5 Professional van Incomedia.
Terug naar de inhoud