Commissie Website - akoon.nl

Ga naar de inhoud

Commissie Website

KUMPULAN > Commissie Website
Over de Commissie Website
Januari 2023
De Commissie Website is door het bestuur ingesteld om de website van onze kumpulan te bouwen en te onderhouden.
Met ingang van januari 2023 nemen we afscheid van Simon Tahapary als contactpersoon vanuit het bestuur, we bedanken hem voor zijn enthousiasme binnen de Commissie Website en voor zijn bijdragen.
De samenstelling is nu als volgt:

1 Vivian Berhitu (notulist, webredacteur en auteur )
2 Hans (J.N.) Hoogeveen, (voorzitter, webmaster, webredacteur en auteur)
3 Mayella Lourens-Plomp (Vertegenwoordiger vanuit het bestuur) webredacteur en auteur.

Contactpersoon voor de commissie vanuit het bestuur is secretaris 1 Mayella Lourens-Plomp
Onderstaande foto is van 2022, in de oude samenstelling.Afbeelding: Commissie Website per 16-2-19

Nieuwe website
De website die je nu bezoekt is de nieuwe website met de naam www.akoon.nl van onze kumpulan PAT.
Tijdens de  Algemene ledenvergadering van 2020 zou de Commissie Website de nieuwe site officieel presenteren, maar helaas gooide corona roet in het eten.
De oude website www.kumpulan-akoon-pat.nl is ondertussen opgeheven.

Hierboven een foto van de commissie website in haar huidige samenstelling met van links naar rechts Simon Tahapary, Vivian Berhitu en Hans Hoogeveen.
Naast het bouwen en onderhouden van de website is de commissie website ook verantwoordelijk voor de facebookpagina van onze kumpulan.
Verder verzorgt de webmaster de webmail die naar de leden wordt verzonden als het bestuur dan wel de commissie website iets heeft te melden.

Jaarverslagen Commissie Website
Tijdens de Algemene Ledenvergadering presenteert de Commissie Website steeds haar jaarverslag en haar begroting voor het komend verenigingsjaar.
De jaarlijkse presentaties kun je hieronder altijd nog eens teruglezen.

In 2009 werd de eerste website van PAT gepresenteerd gemaakt door de toenmalige Commissie Website.

De allereerste website van PAT werd gemaakt door Jimmy Tahapary.
Afbeelding: De eerste commissie met van links naar rechts
André Wenno, Francien van der Hoven, Vivian Berhitu, Hans Hoogeveen en Fiona Roos.

Na ruim 10 jaar is de nieuwe website met de nieuwe naam www.akoon.nl gepubliceerd.

Gemaakt door de Commissie Website van PAT
Gebouwd met WebsiteX5 Professional van Incomedia.
Terug naar de inhoud