Bestuur - akoon.nl

Ga naar de inhoud

Bestuur

Bestuur

Nieuwe bestuurssamenstelling, taakvederdeling en vacatures met ingang van januari 2023Nieuwe bestuurssamenstelling P.A.T. met ingang van 9-10-2022

Tijdens de laatste ALV (Algemene Leden Vergadering) hebben twee leden zich aangemeld voor een bestuursfunctie. Te weten: mevr. Mayella Lourens-Plomp (Rotterdam) en dhr. Jimmy Tahapary (Wormerveer).  Hiermee heeft het bestuur het minimale benodigd aantal bestuursleden van 5 personen.
Na de ALV hebben nog twee kandidaten zich aangemeld bij het bestuur. Te weten: Dhr. Janus Berhitu (Assen) en dhr. Edwin Pattisina (Gennep). Zij zullen tot aan de volgende ALV het bestuur ondersteunen en zich oriënteren op een bestuursfunctie.
Indien zij daadwerkelijk willen toetreden tot het bestuur zullen zij zich verkiesbaar stellen voor de volgende ALV. Zoals aangekondigd is dhr Simon Tahapary bij de volgende ALV aftredend en niet herkiesbaar.
Afgelopen zondag (9-10-2022) heeft een bestuursvergadering plaats gevonden met het nieuwe bestuur. We zijn zeer verheugd dat wij bijna een voltallig bestuur hebben en er twee kandidaten-bestuursleden zijn.
Het bestuur van de PAT bestaat vanaf heden uit:
Jimmy Tahapary (voorzitter)
Simon Tahapary (vice-voorzitter en secretaris II)
Mayella Lourens-Plomp (Secretaris I)
Charlotte Hinoke-Mailoa (Penningmeester I)
Hanoch Tahapary (Penningmeester II)
Ondersteuning bestuur:  
Janus Berhitu
Edwin Pattisina
Wij zijn verheugd om samen een bijdrage te leveren aan onze mooie kumpulan.
Samen met het bestuur en samen met de leden.
Samen zijn wij de kumpulan… Persatuan Anak2 Tounusa-Hatalepu.

Met vriendelijke groet,
Bestuur PAT.
De nieuwe samenstelling van het bestuur van PAT.


Bovenste rij van links naar rechts: Mayella Lourens-Plomp (Secretaris I), Jimmy Tahapary (voorzitter), Edwin Pattisina (aspirant-bestuurslid),
 
Onderste rij van links naar rechts: Janus Berhitu (aspirant-bestuurslid), Charlotte Hinoke-Mailoa (Penningmeester I), Simon Tahapary (vicevoorzitter en secretaris II) en Hanoch Tahapary (Penningmeester II)
Gemaakt door de Commissie Website van PAT
Gebouwd met WebsiteX5 Professional van Incomedia.
Terug naar de inhoud