Archief - akoon.nl

Ga naar de inhoud

Archief

Archief
Op de pagina Archief kun je berichten terug vinden over de bestuurssamenstelling van voorgaande verenigingsjaren.


------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe bestuurssamenstelling P.A.T. met ingang van juli 2019
Als gevolg van het aftreden als voorzitter en het beëindigen van het bestuurslidmaatschap door Ifonne Matulessy-Tahapary op 13 juli j.l. is de samenstelling van het bestuur gewijzigd.
 Penningmeester 2 & Vicevoorzitter: Hanoch Tahapary uit Wierden
 Secretaris: Simon Tahapary uit Meppel, tevens contactpersoon bestuur in Commissie Website.
Penningmeester 1: Lot Hinoke-Mailoa uit Breda

Het  bestuur kan zowel bij de oud-voorzitter als de oud-secretaris terecht voor vragen ter ondersteuning.
Het bestuur roept de leden dringend op om zich beschikbaar te stellen voor een periode als bestuurslid.
Wil je contact opnemen met het bestuur dan kun je hier adressen, mailadressen en telefoonnummers vinden.


Nieuwe bestuurssamenstelling P.A.T. met ingang van 26 november 2017.
Tijdens de Bestuursvergadering van 26 november 2017 te Wierden is, in aanwezigheid van oud-secretaris Ais Berhitu, een besluit genomen over de nieuwe bestuurssamenstelling en de onderlinge functieverdeling.
Het bestuur is verheugd om te kunnen melden dat naast mevrouw Ifonne Matulessy-Tahapary, die tijdens de Algemene Ledenvergadering 2017 te Tilburg al werd benoemd als bestuurslid, ook Simon Tahapary uit Meppel als nieuw bestuurslid welkom kon worden geheten.
Het nieuwe bestuur zal, na het definitieve afscheid van waarnemend voorzitter Herman Tahapary per 1 januari 2018, bestaan uit de vier onderstaande personen:
Voorzitter:                 Ifonne Matulessy-Tahapary uit Culemborg
Secretaris:                 Simon Tahapary uit Meppel
Penningmeester 1:   Lot Hinoke-Mailoa uit Breda
Penningmeester 2:   Hanoch Tahapary uit Wierden (tevens Vicevoorzitter)
Het nieuwe bestuur kan zowel bij de oud-voorzitter als de oud-secretaris terecht voor vragen ter ondersteuning.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 zal de nieuwe bestuurssamenstelling en functieverdeling worden geagendeerd en ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de aanwezige leden.
We wensen het nieuwe bestuur, verzekerd van de steun van de oud-bestuurders en van onze leden, veel wijsheid en plezier toe bij hun werk voor onze kumpulan.
Waarnemend voorzitter,
Herman Tahapary.


Gemaakt door de Commissie Website van PAT
Gebouwd met WebsiteX5 Professional van Incomedia.
Terug naar de inhoud