5.5 Kapata over de val van Mulaa. - akoon.nl

Ga naar de inhoud

5.5 Kapata over de val van Mulaa.

Kapata over val Mulaa

Kapata over de val van Mulaa
De tweede kapata gaat over de val van Mulaa en de dageraad van het koloniale tijdperk.

Upu latu Leemese
Una risa.

Si-hiti rakapita,
Maa haa.

Tuni risa,
Waise kala tema lau,

Putu kasa rangerale,
Inu lala seri wael
Petua hitu, kinaa hitu.Tampano ria nasa puti,
Turti risa,
Waise kala tema lau.

Ria si-atete
Merio laui,
Si-loho latu-ini malessiLatu Leemese
Lau hena Punao,
Wara luhu waowe hena,
Jama Puano,
'Siokona! Waowe u-wa,
Silawane
Turu' bumi malaone.

Jau-u malessi,
I-loa iwa,
Jane ai huwa jambalo,
Jarambole ni-njawa.Siokana! waowe u-wa
Usmahu,
Tuni bumi malaone!'
Wara luhu si-tabea,
Luhu wairia,
Lesiela amane malene,
Manu tau sarakakaSalamate waowe nusa,
Nusa-Halawane

Rihu meten kaj nusa,
Pono mena, lesi muri.

Salamate lesi ela,
Lajamata hiti
Latu putia jea;
Hurano hatiti,
Lesi latu putia jea.
Latu puti a-manu,
Jau manu tula em.

Latu puti a lena,
Jau lena tula em,


Ile aele duniai,
Ni-kawasa hahori alam.

'Radja Leemese
verklaarde de oorlog

En benoemde tot oorlogsleider
Maahaa (“Vier ogen”).

Hij kwam neer [van de bergen] om aan te vallen, als vloedgolven.

raakten zij in gevecht met verhitte gemoederen
en dronken bloed als water,
zeven dagen [lang], zeven volle dagen.

op het witte zand [op het strand],
voerden zij oorlog,
als vloedgolven.

Om [het gevecht] te bekorten
[werd] een sago blad [op het strand gelegd]
dat de oorlogsleider van de koning velde.

Radja Leemese
keerde terug naar Buano,
en melde het nieuws aan zijn dorp
het dorp Buano
'Ach! Mijn zuster,
Silawane
Werd op jammerlijke wijze in de aarde begraven
Mijn oorlogsleider
hij moet in de wildernis rondzwerven,
de vruchten van de bomen in het woud eten,
om in leven te blijven.

Ach! Mijn oudere broer
Usmahu,
werd op jammerlijke wijze in de aarde begraven
Hij bracht zijn boodschap
ook naar Luhu,
[dat] zijn dorp Lesiela verlaten was,
en dat er [zelfs] geen haan meer kraaide
Gezegend is het eiland,
het Gouden Eiland.

De duisternis is opgeheven, het eiland is verlicht Voorspoed vooraan, en meer achteraan.
Nog grotere zegeningen,
de zon komt op,
de witte radja;
de maan komt op,
de witte radja.
De witte radja stuurt,
ik vaar met hem,

De witte radja [loopt langs] het strand,
ik loop met hem.

Hij heerst over de wereld.
Zijn macht strekt zich uit over de hele Wereld

Gemaakt door de Commissie Website van PAT
Gebouwd met WebsiteX5 Professional van Incomedia.
Terug naar de inhoud