1.3 Legende van de gespleten goudklomp. - akoon.nl

Ga naar de inhoud

1.3 Legende van de gespleten goudklomp.

1.3 De legende over de in twee delen gespleten goudklomp.

De in twee delen gespleten goudklomp.
Vroeger woonden er twee broers op een eiland, genaamd Hulawanno.
De ouders van de broers hadden een sukunboom geplant en deze aan de beide zonen nagelaten.
Deze sukunboom had maar twee takken, de ene tak wees naar het westen, de andere naar het oosten.
De ouders verdeelden beide takken. De tak die naar het westen wees, kreeg kakak (oudste broer) en de andere tak die naar het oosten wijst, kreeg adik (jongste broer).

Afbeelding: Sukunboom of broodboom

Bron: Door Kowloonese - English Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Breadfruit.JPG)

Korte tijd later gaf de boom vruchten. De tak van kakak, die naar het westen wees, zat vol met vruchten en de tak die naar oosten wees, had maar half zoveel vruchten.
Wanneer het eb was gingen de broers vaak vissen en schelpdieren en inktvissen zoeken voor het avondeten.
Tijdens het zoeken naar een maaltje zeevruchten voor het avondeten, vonden ze een grassoort die alleen te vinden is voor de kust van Hulawanno. Deze grassoort (zeewier) kan als bijgerecht dienen bij de rijsttafel.
Nadat de beide broers klaar waren met het bameti (het zoeken naar vissen en schelpdieren, tijdens eb) gingen ze huiswaarts.
De adik ging als eerste naar huis. Thuisgekomen klom adik in de sukunboom en plukte voor het avondeten zeven sukunvruchten van de tak die naar het westen wees, van de tak die van kakak was. Kakak maakte ook aanstalten om naar huis te gaan. Thuisgekomen zag hij dat van zijn tak, sukunvruchten waren geplukt.
Hij vroeg aan zijn adik of hij ze geplukt had en zei tegen hem dat hij voortaan eerst moest vragen voordat hij vruchten plukte.
Hierdoor ontstond er een woordenwisseling en de geplukte sukunvruchten, die bedoeld waren voor het avondeten, at adik niet.
De woordenwisseling duurde tot midden in de nacht en adik zei tegen zijn kakak, of hij dat nu wel of niet wilde, het beter was dat ze uit elkaar zouden gaan.
De kakak hield vol om niet uit elkaar te gaan, omdat zij de enige broers waren, waarom zouden ze dan bij elkaar weggaan?
Maar de adik bleef bij zijn standpunt, omdat het economisch gezien op dat moment ook slecht ging.
De kakak reageerde en zei: “Als het zo is, laten we het dan in goed overleg doen.”
Ze legden de volgende gelofte af: ”Wat er ook gebeurt, er zal altijd een dulang (dienblad met eten) voor ons zijn om te eten.”

Tijdens het eten legden ze de eed af, dat wanneer ze elkaar zouden verlaten, de kakak zijn adik nooit zal vergeten en andersom ook niet.
Voor de eed was afgelegd, naderde er een orkaan met een hels kabaal.
Een bliksem doorkliefde de sukunboom en op dat moment was de scheiding een feit.
Juist op dat moment vielen er twee boeken uit de hemel.
De kakak ving één van de boeken, de Bijbel, en de adik ving het andere boek, de Koran.

Het moment van de scheiding gebeurde ter hoogte van het eiland Saparua in de maneschijn.
De adik nam een batu laga (een steen, bevestigd aan een lijn, die als peillood dienst doet) om te peilen hoe diep het was.
Het was duidelijk dat de zee hier heel diep was en de steen schoot los en dook vervolgens op als een pulau (eiland).
De jongste broer noemt het pulau Maulana, wat betekent: eiland omgeven door wit zand en dat schittert als goud.

Webredactie: Deze legende verwijst ook naar het bestaan van een pelaverbond tussen het eiland Ambalau (Islamitisch) en het eiland Nusalaut (Christelijk) elk met 7 dorpen. Er is momenteel een actieve facebookgroep die dit pelaverbond nieuw leven wil inblazen onder de naam Nusamba.

Afbeelding: NusambaGemaakt door de Commissie Website van PAT
Gebouwd met WebsiteX5 Professional van Incomedia.
Terug naar de inhoud