Wie is bapak radja? - akoon.nl

Ga naar de inhoud

Wie is bapak radja?

9. Wie is nu Bapak Radja?
De huidige Bapak Radja van Akoon is tuan Alex Tahapary.
Hieronder een foto van tuan Alex Tahapary, gemaakt tijdens zijn inhuldiging op 7 oktober 2014.

Afbeelding: Inhuldiging Bapak Radja Alex Tahapary


Dank zij de medewerking van ons lid John Pattiasina en zijn vrouw Emmy Pattiasina-Tahapary (nicht van Bapak Radja) kunnen we een fotopresentatie tonen van deze inhuldiging.

De foto’s in deze presentatie zijn gemaakt door de kinderen van de nieuwe radja.
Bekijk de presentatie van de feestelijke inhuldiging hier.

Deze bijzondere gebeurtenis werd bijgewoond door ongeveer 1000 mensen, waaronder enkele hoogwaardigheidsbekleders van de Indonesische overheid en veel mensen uit de zes andere dorpen van Nusalaut.
Ook waren ruim 200 pela’s uit Rumalait (Tananahu) aanwezig!

Contact met Bapak Radja
In nauwe samenspraak met het bestuur van PAT heeft de Commissie Website in december 2016 de Bapak Radja benaderd met het verzoek om onze contactpersoon te willen zijn.
In de tweetalige brief van de Commissie Website hebben we acht vragen gesteld.
In juli 2017 kwam de reactie via een uitvoerig telefoongesprek tussen bapak radja en Herman Tahapary, toenmalig waarnemend voorzitter van PAT. Hier kun je per vraag lezen wat Bapak Radja ons had te vertellen.

De Commissie Website en het Bestuur zijn blij dat de Bapak Radja heeft aangegeven open te staan voor onze vragen.
Het zal dus zeker niet bij één keer blijven.

Vorige Bapak Radja
De vorige Bapak radja van Akoon was tuan Jonathan Wattimena.
Hieronder een foto van tuan Jonathan Wattimena uit zijn tijd als Bapak Radja.

Afbeelding: Bapak Radja Akoon Jonathan Wattimena


Hij was vanaf 1997 tot 2014 Bapak Radja.
Van zijn inhuldiging is destijds een mooie video gemaakt die door ons is bewerkt tot een vijftal filmpjes, die op ons You Tube -kanaal zijn te zien.
Je kunt ze hier vinden.

Gemaakt door de Commissie Website van PAT
Gebouwd met WebsiteX5 Professional van Incomedia.
Terug naar de inhoud