Ontstaan en oprichting - akoon.nl

Ga naar de inhoud

Ontstaan en oprichting

Ontstaansgeschiedenis
“We moeten niet vergeten wie we zijn, noch vergeten waar we vandaan komen.”

Er zijn in Nederland vrij snel na de aankomst van Molukkers in Nederland, Molukse dorpsverenigingen (kumpulans) opgericht met als voornaamste reden de band met het dorp op de Molukken en de onderlinge band tussen de families zichtbaar te maken.

Die onderlinge verwantschap van Molukkers, verspreid wonend in Nederland en in het geboortedorp in de Molukken, ligt besloten in de aanduiding "saudara" een samentrekking van satu en dara. Letterlijk betekent saudara “broeder/zuster” maar gevoelsmatig betekent het meer: de innige band die er tussen mensen kan bestaan, die een gemeenschappelijke afkomst hebben.

En je ziet het ook in gezegden als “Potong dikuku rasa ditulang”, wat wil zeggen dat je meevoelt met je familie, waar die dan ook is.
Die verbondenheid wordt door deze kumpulans zichtbaar gemaakt door het bieden van onderlinge steun aan elkaar in Nederland en steun aan het dorp (negeri) van herkomst.
Dit is ook het geval met de mensen die een verwantschap hebben met het dorp Akoon op het eiland Nusalaut, dat heel vroeger de naam Tounusa Hatalepu had.


De leden van het eerste uur bijeen in Moordrecht in 1965
Oprichting van P.A.T.
Op initiatief van oom Stefanus Wattimena werd op 22 september 1962 bij oom Harold Mailoa aan huis, in woonoord 'Lunetten' te Vught, een bijeenkomst belegd.
Op die dag werd besloten tot de oprichting van de vereniging Kumpulan Persatuan Anak-anak Tounusa Hatalepu (PAT).
Het oprichtingsbestuur werd gevormd door de heren J. Marwa (voorzitter), H. Mailoa (secretaris), Matheus Sahuleka (penningmeester) en S. Wattimena (lid).
Vanaf 1994 tot 2011 stond het bestuur onder voorzitterschap van de heer A.F.(Dick)Tahapary onder wiens leiding een gezonde vereniging is ontstaan.
De vereniging heeft in 2012 haar 50-jarig bestaan gevierd.

Geschenk aan de leden ter herinnering aan de viering van 50 jaar PAT te Rhenen
Gemaakt door de Commissie Website van PAT
Gebouwd met WebsiteX5 Professional van Incomedia.
Terug naar de inhoud